Omduvill...

HEALING

Healing kan vara många saker…
Ett skratt, en vänlig tanke... Omsorgen om en annan varelse. Ett uppmuntrande ögonkast. En kram! Detta kan ALLA bidra med. Och alla kan utveckla sin healingförmåga bl a genom positivt tänkande och därmed också positiva energier som får andra att må lite bättre och stärka dem på vägen.
Healing är också ett sätt att återskapa balansen i våra chakran (energipunkter) i kroppen. Det kanske har uppstått blockeringar på grund av stress eller oro. Det kan tex vara olösta konflikter i sinnet som tar sig uttryck i smärta i någon form. Jag känner av ditt energiflöde och vid en störning kan jag lösa upp blockeringar så att energin får ett friare flöde i din kropp.
När jag ger healing öppnar jag upp för universums helande energier. Jag lägger mina händer på dig eller strax utanför din kropp.

Ofta får jag känslor i min egen kropp och medialt om hur jag ska arbeta med dig.  Efteråt pratar vi om hur du upplevde healingen och hur den påverkat dig.

Jag ger också healing på distans.

OBS! Att healing är ett komplement, inte en ersättning för traditionella behandlingsmetoder

Jag utövar Reiki och håller kurser enligt Reikiförbundets riktlinjer.

Jag använder också Healing med fördel på djur.

 

 Det finns många former av healing och de jag i huvudsak arbetar med är:

Andlig healing

Vid andlig healing öppnar jag upp kanalen till mina healingguider som vägleder mig i healingen. Här är jag en kanal för den andliga energien som strömmar genom mig och till dig som klient. Här går jag inte in i energierna i din kropp utan förmedlar bara det som din kropp behöver. Varken mer eller mindre. Denna healing brukar inte ta mer än 20-30 minuter men är väldigt effektiv.

Intuitiv healing, Healingterapi

Vid intuitiv healing, så känner jag av din kropps energier och var blockeringar kan sitta. Här använder jag mig av Resanterapin och Regressionsterapin när jag känner att det fungerar tillsammans med healingen. Det kan vara både smärtsamt och befriande för klienten men din kropp öppnar inte upp om den inte är redo.

Reikihealing

Jag använder mig också av REIKI när jag healar. Läs mer om vad Reiki är på Reikiförbundets hemsida http://www.reikiforbundet.se/mer-om-reiki/vad-ar-reiki

Reiki är friskvård enligt ett beslut av Skattemyndigheten sommaren 2007. Det innebär att du kan få Reiki genom din arbetsgivare alternativt använda dina friskvårdspengar till Reikibehandlingar och Reikikurser.


Jag har även kurser i Reiki och är medlem i Svenska Reikiförbundet.

http://www.reikiforbundet.se/