Omduvill...

Priser:

 Från den 1 augusti 2015

 

Konsultationer:

700:- för en timma

400:- för en halvtimma

800:- för Djurkommunikation ca 1,5 timma

1200:- för undersökning och rening

1200:- - 1400:- för hypnosterapi (Resanterapi/regressionsterpi)

500:- fören telefonkonsultation 50 min

 

 

               Kurser:

 

                  Se pris under respektive kursflik.