Omduvill...

COACHING

Jag coachar dig med tekniker från:

LIVSCOACHING, INTUITIV COACHING

KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptens and Comittmens teraphy)

Oftast använder jag delar av allt

 

Livscoaching, KBT eller ACT

Känner du dig låsti din situation?

Har du beteendemönster som behöver förändras, missbruk eller tvångstankar?

Ibland kanske du hamnar i situationer/ utmaningar inom arbete, relationer och andra livsområden där du inte vet hur du ska fortsätta. Ibland känns utmaningarna för stora och frågorna blir ”hängande” i luften. Svaren finns hos dig själv men du kanske behöver hjälp för att finna dem?

Då kan en coach vara precis det du behöver. Coachen hjälper dig att ”återspegla” det du verkligen behöver. Att hitta dina egna svar och resurser. Det gör att du blir redo att ta dig an livet och utvecklas på det sätt som livet utmanar dig på just nu.

All coaching är en process. För att uppnå de resultat du önskar behöver du göra ett tydligt åtagande gentemot dig själv. Coaching bygger på vilja till förändring och handling,

Som coach vill jag din framgång och tror på dig. Jag  coachar individer (även per telefon), par och grupper (personalgrupper, familjer, etc.) Välkommen att kontakta mig för att boka en tid.  

 

Intuitionscoaching

Intuition är något som alla har, medvetet eller omedvetet. Du känner på sig vem det är som ringer eller träffar på någon som du just gick och tänkte på. Oavsett hur bra eller dålig du tycker att din intuition är så kan du alltid träna dig till en bättre förmåga.

En väl fungerande intuition är till nytta alla livssituationer. Det logiska tänkandet fungerar bättre när du har större tillit till intuitionen. När intuitionen verkligen fungerar i viktiga sammanhang kan du uppleva total visshet och trygghet.

Intuitionen kallas även vår ”andliga nerv”, vår kanal till högre vetande.

Jag hjälper dig med att väcka din mer eller mindre slumrande intuition. Detta sker genom diverse övningar där du skall lära dig lita till det du känner och ta till dig de känslor, bilder och ord du får till dig. 

Jag kan arbeta med dig enskilt och ger dig redskap för att lättare hitta din intuition. Eller i grupp där du är tillsammans med andra som också vill öva upp intuitionen. Där coachar jag er i arbetet med varandra.

Se under kurser för nästa intuitionskurs vid intresse.